திரு.வி.க.

திரு.வி.க. பற்றிய திருவாளர் ஸ்ரீ.செளந்தரராஜன் அவர்களின் சிந்தனைகள் :

Soundararajan

Mr.S.Soundararajan (Innamburan) took his Masters in Economics in 1954 (Madras), in Applied Sociology (Advice Studies´) in 2006 (Staffordshire University UK) and is currently a student in B.Litt (Tamil). He retired as the Additional Deputy Comptroller & Auditor General of India in 1991 and was into Consultancy and lecture tours for some time. He writes occessionaly in the Hindu and Frontline. He spent five years as a Citizen Adviser in the UK, as a volunteer.  

Mr.Soundarajan is an admiror of  Thiru.Vi.ka. He shares his thoughts and  recalls historical  events linking Thiru.Vi.Ka  period. He is currently living in England.

[The telephone conversation recorded by Dr.K.Subashini]

பாகம் 1 :

-திரு.வி.க அறிமுகம்

[பதிவு செய்யப்பட்ட நாள்: 14/11/2008]

பாகம் 2 :

-போதி மரம் திரு.வி.க. ஒரு உருவகம்

[பதிவு செய்யப்பட்ட நாள்: 14/11/2008]

பாகம் 3 :

– பல சமய ஞானம்
– தேச பக்தனில் ஏற்பட்ட தொடர்பு
– சந்தித்த பிரச்சனைகள்

[பதிவு செய்யப்பட்ட நாள்: 14/11/2008]

பாகம் 4 :

– தொழிற்சங்கவாதி திரு.வி.க

[பதிவு செய்யப்பட்ட நாள்: 14/11/2008]

பாகம் 5 :

– 6.4.1919 – சத்தியா கிரக நாள் – விவரணை

[பதிவு செய்யப்பட்ட நாள்: 28/11/2008]

பாகம் 6 :

– திரு.வி.கவின் வாரிசுகள்

[பதிவு செய்யப்பட்ட நாள்: 28/11/2008]

Author: Dr.K.Subashini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *