மெட்ராஸ் தங்க சாலை பற்றி தெரியுமா?

நாணயங்கள் செய்யப்படும் ஆலை அக்கசாலை என வழங்கப்படும். மெட்ராஸின் தங்கசாலை மெட்ராஸ் நகரின் அக்கசாலை இருந்த பகுதியாகும். மெட்ராஸிலேயே மிக நீளமான சாலை இந்த தங்க சாலைதான். இதன் வரலாற்றை விளக்குகிறார் தமிழக வரலாற்று அறிஞர் திரு.நரசய்யா.

Author: Dr.K.Subashini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *