ஸ்டேன்லி மருத்துவமனையில் போர் நினைவுச் சின்னம்

இந்தப் பதிவில் வரலாற்று ஆய்வாளர் வழக்கறிஞர் கௌதம சன்னா அவர்கள் ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் உள்ள போர் நினைவுச் சின்னம் பற்றிய செய்திகளை விவரிக்கின்றார்.

Author: Dr.K.Subashini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *