ரெட்டமலை சீனிவாசன்

இந்தப் பதிவில் மெட்ராஸ் அரசியலில் முக்கியத்துவம் பெறும் ஆளுமைகளில் ஒருவரான ரெட்டமலை சீனிவாசன் பற்றி பல்வேறு தகவல்களை விவரிக்கின்றார் வரலாற்றாய்வாளர், வழக்கறிஞர் கௌதம சன்னா.

Author: Dr.K.Subashini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *