மெட்ராஸ் தின சிறப்பு நிகழ்ச்சி 2020

மெட்ராஸ் தின இணையவழி சிறப்பு நிகழ்ச்சி – [THFi – மெட்ராஸ் – நம்ம மெட்ராஸ்] “நாள் 2 – மாலை நிகழ்ச்சி” ———————-**——————— ஆகஸ்ட் 23 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2020 இந்திய நேரம் மாலை 5:30 மணி முதல் 9:00 வரை ———————-**——————— மெட்ராஸ்: தமிழ்த் திரைப்பட இயக்குநர் திரு.எஸ்.பி. ஜனநாதன்

Author: Dr.K.Subashini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *