வரலாற்றில் வட சென்னை

இந்தப் பதிவில் வடசென்னையின் பல்வேறு சிறப்புக்களை விவரிக்கின்றார் வரலாற்றாய்வாளர், வழக்கறிஞர் கௌதம சன்னா. பல்வேறு தலைவர்கள் வாழ்ந்து பணியாற்றிய தமிழ் நாட்டின் முக்கியப் பகுதியாக இன்றைய வடசென்னை இருந்திருக்கின்றது. இதனை விளக்குகின்றது இப்பதிவு.

Author: Dr.K.Subashini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *