புவியியல் அருங்காட்சியகம் – பெசண்ட் நகர்[Geological Survey of India]

GSI - THFi

அருங்காட்சிகங்கள் பல வகை. புவியல் ஆய்வுகள், அதன் சான்றுகள் ஆகியனவற்றை உள்ளடக்கிய அருங்காட்சியகங்கள் உலகின் பல நாடுகளில் அமைக்கப்பட்டு பொதுமக்களுக்குப் புவியல் தொடர்பான ஆய்வுத் தகவல்களை வழங்கும் சேவையைச் செய்கின்றன.

இந்த விழியப் பதிவில் திரு. சிங்காநெஞ்சன் அவர்கள் தரும் விளக்கம் உள்ளது.

இந்த அருங்காட்சியகம்செல்ல விரும்புவோருக்குக் கீழ்க்காணும் முகவரி உதவும்.


GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA, 
A-2-B, RAJAJI BHAVAN, BESNAT NAGAR, 
CHENNAI-600 090

இப்பதிவு ஏறக்குறைய 35 நிமிடங்கள் கொண்டது.

அன்புடன்
முனைவர்.க. சுபாஷிணி
[தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை]

Author: Dr.K.Subashini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *