எம்.சி.ராஜா

இந்தப் பதிவில் வடசென்னையின் அரசியல் ஆளுமைகளில் ஒருவராகத் திகழ்ந்த எம்.சி.ராஜா அவர்கள் பற்றி விவரிக்கின்றார் வரலாற்றாய்வாளர், வழக்கறிஞர் கௌதம சன்னா.

Author: Dr.K.Subashini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *