50 ஆண்டு மெட்ராஸின் வரலாற்றுச் சின்னங்கள்

‘350 ஆண்டு மெட்ராஸின் வரலாற்றுச் சின்னங்கள்’ – திரு.கரன் கார்க்கி மெட்ராஸ் தின இணையவழி சிறப்பு நிகழ்ச்சி – நாள் 2 ஆகஸ்ட் 23 ம் தேதி, ஞாயிற்றுக்கிழமை, 2020 இந்திய நேரம் காலை 11:00 மணி முதல் 12:30 வரை

Author: Dr.K.Subashini

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *